Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Η MIDAS PARTNERS ΜΕΠΕ είναι μια σύγχρονη και ανερχόμενη εταιρεία που επικεντρώνει τις δραστηριότητες της σε δύο τομείς: Στην Εξωτερική ανάθεση εργασιών Πληροφορικής (IT Outsourcing) και στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) στο χώρο της Πληροφορικής. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού - εταιρείας μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την υποστήριξη τους. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το κεφάλαιο της εταιρείας μας καθώς έχει μεγάλη εμπειρία σε λογισμικό και εφαρμογές ενώ ενημερώνεται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες με σκοπό να παρέχει τις πιό καινοτόμες υπηρεσίες.

                                                    

0 sign in the jama network journals jama the journal of the american medical association archives of dermatology facial plastic surgery general psychiatry internal medicine neurology ophthalmology otolaryngology—head & neck surgery pediatrics & adolescent medicine surgery neurology & psychiatry (1919-1959) specialties & topics store physician jobs [archives of pediatrics & adolescent medicine] search advancedsearch about search home current issue all issues online first topics cme multimedia quizzes for authors store februaryâ  1969 , vol 117, no. 2 >< previous article next article > article | februaryâ  1969 pediatric therapy g. viagra pills for sale canada James fruthaler, jr. viagra 50mg instructions , md arch pediatr adolesc med. 1969;117(2):258-259. buy generic viagra online Doi:10. safer than viagra 1001/archpedi. can buy viagra europe 1969. viagra canada online 02100030260030. buy viagra online canadian no prescription Text size: a a a published online article comments abstract perhaps the best way to evaluate a new volume on pediatric therapy is to use it in daily office practice as the reviewer did for some three months. By such use, the third edition of pediatric therapy by harry c. viagra after alcohol Shirkey and 89 other contributors proves to be a remarkable volume. For example, when presented with a patient with failure to thrive because of merycism, i found a nice concise, but cogent, discussion on p 554. pfizer viagra sales The book is authoritative, educational, and highly practical. The opening chapter on general principles of treatment, classes of therapy, the placebo, etc, is well written and contains surprises for even the experienced practitioner. viagra online Two sections printed on colored paper, a list of poisons (pink) and a table of drugs by therapeutic classification (blue), facilitate rapid reference to the volume. viagra after alcohol A good index is also a great help. Although this book was not intended as sign in to access full content username password forgot your password? Sign in via: athens | shibboleth  register now don't have access? Register and get free email table of contents alerts, saved searches, powerpoint downloads, cme quizzes, and more subscribe for full-text access to content from 1998 forward and a host of useful features activate your current subscription (ama members and current subscribers) purchase online access to this article for 24 hours figures tables interactive graphics video country-specific mortality and growth failure in infancy and yound children and association with material stature use interactive graphics and maps to view and sort country-specific infant and early dhildhood mortality and growth failure data and their association with maternal references correspondence submit a letter loading... viagra cost Cme course for: you need to register. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της εταιρείας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κάθε έργου των πελατών της. Παράλληλα επιδιώκεται η απλοποίηση των οργανωτικών αναγκών ώστε το κόστος να είναι το μικρότερο δυνατό και έτσι ο δείκτης της επιστροφής στην αρχική επένδυση (Return On Investment - ROI) να είναι  όσο το δυνατό μεγαλύτερος.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως καταλυτικός παράγοντας στην επιτυχία των έργων των πελατών της, παρέχοντας τους τις πιο καινοτόμες υπηρεσίες.  Η επιτυχία του οράματος κρίνεται με την ολοκλήρωση των έργων εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων τους,  χωρίς υπερβάσεις στον προϋπολογισμό τους και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα τους.

 Η τεχνογνωσία της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις αξίες της: αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και αφοσίωση στις ανάγκες των πελατών, αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το ακριβές μοντέλο της λύσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάπτυξη της Εταιρείας σας.