Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 210 6821777

email: info@midas-partners.gr
Χρήσιμες Ιστοσελίδες


Outsourcing

www.outsourcing.org (Outsourcing Global Service Directory)
www.freelancer.com (Freelancers)
www.freelancing.gr (Freelancers Collaboration Site)


Project Management

www.pmi.org (Project Management Institute - PMI)
www.pmi-greece.org (Athens, Greece PMI Chapter)


Τεχνικές Εταιρείες

www.mylonadis.gr (Μυλωνάδης και Συνεργάτες)