Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Η MIDAS PARTNERS ΜΕΠΕ είναι μια σύγχρονη και ανερχόμενη εταιρεία που επικεντρώνει τις δραστηριότητες της σε δύο τομείς: Στην Εξωτερική ανάθεση εργασιών Πληροφορικής (IT Outsourcing) και στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) στο χώρο της Πληροφορικής. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού - εταιρείας μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την υποστήριξη τους. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το κεφάλαιο της εταιρείας μας καθώς έχει μεγάλη εμπειρία σε λογισμικό και εφαρμογές ενώ ενημερώνεται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες με σκοπό να παρέχει τις πιό καινοτόμες υπηρεσίες.

                                                    

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της εταιρείας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κάθε έργου των πελατών της. Παράλληλα επιδιώκεται η απλοποίηση των οργανωτικών αναγκών ώστε το κόστος να είναι το μικρότερο δυνατό και έτσι ο δείκτης της επιστροφής στην αρχική επένδυση (Return On Investment - ROI) να είναι  όσο το δυνατό μεγαλύτερος.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως καταλυτικός παράγοντας στην επιτυχία των έργων των πελατών της, παρέχοντας τους τις πιο καινοτόμες υπηρεσίες.  Η επιτυχία του οράματος κρίνεται με την ολοκλήρωση των έργων εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων τους,  χωρίς υπερβάσεις στον προϋπολογισμό τους και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα τους.

 Η τεχνογνωσία της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις αξίες της: αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και αφοσίωση στις ανάγκες των πελατών, αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το ακριβές μοντέλο της λύσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάπτυξη της Εταιρείας σας.